Bevægelse, motorisk læring, trivsel, samarbejde, tillid, leg...

AKROYOGA

BØRN & BALANCE arbejder med at skabe balance  gennem bevægelse. AkroYoga er en legende forening af yoga, akrobatiske rejser, afspænding og massage, hvor det handler om at finde balancen sammen. Der skabes et tillidsfuldt rum, hvor børn og voksne gennem fysiske lege, der simulerer tillid og samarbejde, kan øge forståelsen af sig selv og andre.  AkroYoga er en måde for børn at blive/ forblive positive, stærke, afbalancerede og modige i trygge rammer med en forælder. Cecilie Hyltén-Cavallius som er stifter af BØRN & BALANCE er uddannet fysioterapeut og arbejder med at gøre bevægelse, motorik og leg til en naturlig del af hverdagen i familien. Legen med  AkroYoga lægger vægt på at styrke relationer og fællesskaber og arbejder med tillid og nærvær som helt grundlæggende elementer.

Upcoming workshops og events