IMG_2864.jpg

Motorisk usikre børn

sæt turbo på dit barns motorik 

I dag har hvert 3. barn der starter i skole problemer med motorikken. Der er ingen tvivl om at den teknologiske udvikling gør, at mange børn i dag har et lavere aktivitets niveau. Dette påvirker ikke kun motoriske færdigheder men har også indflydelse på barnets evne til at at lære at læse, skrive og regne. Hos Børn og balance sætter vi turbo på den motoriske udvikling gennem sjove øvelser og lege. Flyvertræning er en træningsform der involverer familien. Vi arbejder med at gøre træning og bevægelse til en  integreret del af jeres hverdag og ikke alene noget der foregår en gang om ugen hos en fysioterapeut.  På den måde skabes de aller bedste  forudsætninger for at løfte barnet  motorisk.

Børn med Specielle behov - at styrke selvtillid, samspil og tilknytning

Individuelle forløb kan også være for familier med børn med alderssvarende motorisk og sproglig udvikling, men som af andre grunde gerne vil træne i et lille  setup. Det kan være børn der lider af angst eller børn der finder det svært at deltage i sociale aktiviteter. Vi er vant til at tale om problemerne når det bliver svært, men det kan være en kompliceret affære, som barn at forstå voksnes ord og begreber, når det bimler og bamler i hele kroppen. En tilgang gennem kroppen kan være en måde at arbejde med at få bedre samling på sig selv til at takle reaktioner og få bedre styr på sine følelser. Barnet træner i trygge rammer sammen med en forælder.

Individuel træning for familier

Cecilie fra Børn og Balance er fysioterapeut og tilbyder individuelle træningsforløb, med henblik på at styrke:

  • Motorik og sanseintegration

  • Sproglig udvikling

  • Trygt samspil og tilknytning

Det praktiske:

Barnet træner sammen med én eller begge forældre. Medbring tøj i kan bevæge jer i.

Opstart: 3 sessions (45 min.)  1500 kr. 

Efterfølgende: Pris: 450 kr. pr session.

Træningen foregår hos Børn og Balance på Christianshavn, Wildersgade 35.

Sprogligt usikre børn- styrk sproget gennem kroppen

Motorik og sproglig udvikling hænger uløseligt sammen. Hvis vi vil styrke børns sproglige udvikling, bør vi derfor begynde med kroppen og motorikken. Den tidlige sproglige udvikling er kropsligt funderet og det er på mange måder den motoriske udvikling, der har betydning for både det konkrete og det abstrakte sprog. Krop sanser, bevægelse og sprog er en helhed der ikke kan adskilles. Hos Børn og balance arbejder vi med at stimulere motorik og sanser, for derigennem at stimulere den sproglige udvikling.  

Træning med Suleman som har cochlear implant - et elektronisk apparat (CI) der overtager funktionen af et defekt indre øre.

Interview med psykolog Signe Steenberger om hvordan Familieflyvning (Akroyoga) styrker tryg samspil og tilknytning mellem børn og deres voksne.