Individuel træning for familier

Cecilie er fysioterapeut og tilbyder individuelle træningsforløb, med henblik på at styrke:

  • Motorik og sanseintegration
  • Sproglig udvikling
  • Trygt samspil og tilknytning

 Barnet træner sammen med én eller begge forældre.

 Pris: 600 kr. pr session ( 45 min.)  Opstart: 3 sessions 1500 kr.

Motorisk usikre børn - sæt turbo på dit barns motorik 

I dag har hvert 3. barn der starter i skole problemer med motorikken. Der er ingen tvivl om at den teknologiske udvikling gør, at mange børn i dag har et lavere aktivitets niveau. Dette påvirker ikke kun motoriske færdigheder men har også indflydelse på barnets evne til at at lære at læse, skrive og regne. Hos Børn og balance sætter vi turbo på den motoriske udvikling gennem sjove øvelser og lege. Flyvertræning er en træningsform der involverer familien så i gennem sjove lege og øvelser får sat turbo på motorikken!

Motorik og sproglig udvikling hænger uløseligt sammen. Hvis vi vil styrke børns sproglige udvikling, bør vi derfor begynde med kroppen og motorikken. Den tidlige sproglige udvikling er kropsligt funderet og det er på mange måder den motoriske udvikling, der har betydning for både det konkrete og det abstrakte sprog. Krop sanser, bevægelse og sprog er en helhed der ikke kan adskilles. Hos Børn og balance arbejder vi med at stimulere motorik og sanser, for derigennem at stimulere den sproglige udvikling.  Barnet træner med en forælder og lærer en masse sjove lege og øvelser, de kan tage med hjem. På den måde bliver træningen en integreret del af hverdagen og ikke alene noget der foregår en gang om ugen hos en fysioterapeut.

Børn med Specielle behov - at styrke samspil og tilknytning

Individuelle forløb kan også være for familier med børn der følger en alderssvarende motoriskudvikling, men som af andre grunde gerne vil træne i et lille  setup. Det kan være børn der lider af angst eller børn der finder det svært at deltage i sociale aktiviteter. Vi er vant til at tale om problemerne når det bliver svært, men det kan være svært som barn at forstå voksnes ord og begreber, når det bimler og bamler i hele kroppen. En tilgang gennem kroppen kan være en måde at arbejde med at få bedre samling på sig selv til at takle reaktioner og få bedre styr på sine følelser. Barnet træner i trygge rammer sammen med en forælder.